เชิญ บริษัท / ห้าง / ร้าน เข้าเรียนรู้การใช้ระบบ (e-LG) หลักประกันสัญญา

เชิญ บริษัท / ห้าง / ร้าน เข้าเรียนรู้สร้างความเข้าใจ การใช้ระบบ (e-LG) หลักประกันสัญญา
ฝ่ายการพัสดุ จัดงานประชาสัมพันธ์เชิญชวน “การใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ บริษัท / ห้าง / ร้าน ได้เรียนรู้แล้วเข้าใจการใช้ระบบ (e-LG) หลักประกันสัญญา เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมสัญญา เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณวีณา ตั้งศรีสงวน ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง มาร่วมแนะนำการใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) และผู้แทนจากบริษัท เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้หลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัท/ห้าง/ร้าน ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก และมีธนาคารต่างๆ มาเข้าร่วมออกบูธบริเวณหน้างาน

 

ดูอัลบั้มบรรยากาศในงาน : คลิกที่นี่

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Youtube :