ฝ่ายการพัสดุ อบรมแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

อบรมแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
ฝ่ายการพัสดุ จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง” ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โดยมีประธานเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ พร้อมด้วยมีวิทยากร อาจารย์สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง (ว 124, ว 125, ว 128, ว 159 และว 189) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด จำนวน 161 คน

 

ดูอัลบั้มบรรยากาศในการอบรมฯ : คลิกที่นี่

ฟังบรรยายย้อนหลังที่ Youtube :