สาระน่ารู้สำหรับประชาชน

You are here

บทความที่น่าสนใจ

 
แนวทางการรักษาโรคในเวชปฏิบัติ

นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม

 

สุขภาพแข็งแรงในวัยสูงอายุ

 

เรียบเรียงโดย พญ.จิตติมา บุญเกิด

 
หกล้ม สูงอายุ

เรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิงกรองทอง พุฒิโภคิน

 
ออกกำลังกายสูงอายุ

The program consists of five combined leg muscle strengthening. balance retraining and stretching excercises progressing in difficulty with a walking plan.

 
ออกกำลังกายผู้สูงอายุ

เรียบเรียงโดย คุณสุนทราภรณ์ พิพัทรกุศลกุล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปรึกษา ผศ. พญ.จิตติมา บุญเกิด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 
อาหารในผู้สูงอายุ

เรียบเรียงโดย พญ.จิตติมา บุญเกิด และพญ.อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486