รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปีการศึกษา 2566

 

 
   สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสคร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี   เปิดรับสมัคร  “แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปีการศึกษา 2566” จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 โดยสามรถยื่นใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 02-201-1315 ต่อ 314 (ในเวลาราชการ)