งานทำบุญศูนย์รังสีวิทยา ประจำปี 2561

งานทำบุญศูนย์รังสีวิทยา ประจำปี 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561

ณ ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 เวลา 10.30 - 13.00 น.

ภาพบรรยากาศงานทำบุญ >>คลิก<<