ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ค้นหาได้ที่  
Chanplakorn P, Wongsak S, Woratanarat P, Wajanavisit W, Laohacharoensombat W. Lumbopelvic alignment on standing lateral radiograph of adult volunteers and the classification in the sagittal alignment of lumbar spine. Eur Spine J. 2011 May;20(5):706-12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21107987  
Liao JC, Tzeng ST, Keorochana G, Lee KB, Johnson JS, Morishita Y, Murray SS, Wang JC. Enhancement of recombinant human BMP-7 bone formation with bmp binding peptide in a rodent femoral defect model. J Orthop Res. 2011 May;29(5):753-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21064158  
Phakdeekitcharoen B, Kittikanokrat W, Kijkunasathian C, Chatsudthipong V. Aldosterone increases Na(+) - K(+) - ATPase activity in skeletal muscle of patients with Conn's syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 2011 Feb;74(2):152-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21044117  
Chanplakorn P, Chanplakorn N, Pongtippan A, Jaovisidha S, Laohacharoensombat W. Recurrent epithelioid sarcoma in the thoracic spine successfully treated with multilevel total en bloc spondylectomy. Eur Spine J. 2011;20:302-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21331752  
Keorochana G, Taghavi CE, Lee KB, Yoo JH, Liao JC, Fei Z, Wang JC. Effect of Sagittal Alignment on Kinematic Changes and Degree of Disc Degeneration in the Lumbar Spine: An Analysis Using Positional MRI. Spine (Phila Pa 1976). 2011 May 15;36(11):893-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21242877  
Liao JC, Chen WJ, Chen LH, Niu CC, Keorochana G. Surgical outcomes of degenerative spondylolisthesis with L5-S1 disc
degeneration: comparison between lumbar floating fusion and lumbosacral
fusion at a minimum five-year follow-up.
Spine (Phila Pa 1976). 2011 Sep 1;36(19):1600-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21242863  
Lee KB, Taghavi CE, Song KJ, Sintuu C, Yoo JH, Keorochana G, Tzeng ST, Fei Z, Liao JC, Wang JC. Inflammatory characteristics of rhBMP-2 in vitro and in an in vivo rodent model. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Feb 1;36(3):E149-54. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21242879  
Leelapattana P, Keorochana G, Johnson J, Wajanavisit W, Laohacharoensombat W. Reliability and validity of an adapted Thai version of the Scoliosis Research Society-22 questionnaire. J Child Orthop. 2011 Feb;5(1):35-40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21415942  
Lee KB, Murray SS, Duarte ME, Spitz JF, Johnson JS, Song KJ, Brochmann EJ, Taghavi CE, Keorochana G, Liao JC, Wang JC. Effects of the bone morphogenetic protein binding protein spp24 (secreted phosphoprotein 24 kD) on the growth of human lung cancer cells. J Orthop Res. 2011 Apr 20. doi: 10.1002/jor.21383. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21509819  
Piyakhachornrot N, Aree-Ue S, Putwatana P, Kawinwonggowit V. Impact of an Integrated Health Education and Exercise Program in Middle-Aged Thai Adults With Osteoarthritis of the Knee. Orthop Nurs. 2011 March/April;30(2):134-142.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21422897

 
Waikakul W, Chalachewa T, Tontisirin N, Suranutkarin P, Saengpetch N. Combination of gabapentin and celecoxib for analgesia after major orthopedic surgery: a randomized, controlled trial. Asian Biomedicine. 2011 Feb;5(1):101-110

http://thailand.digitaljournals.org/index.php/ABM/article/view/4983

 
Chanplakorn N , Chanplakorn P , Suzuki T, Ono K , Wang L, Chan M.S.M , Wing L, Yiu C.C.P ,
Wing-Cheong Chow , Sasano H.
Increased 5α-Reductase Type 2 Expression in Human Breast Carcinoma following Aromatase
Inhibitor Therapy: The Correlation with Decreased Tumor Cell Proliferation
 
Hormones and Cancer. 2011;2(1):73-81. http://www.springerlink.com/content/el88j8727m557221/  
Angsanuntsukh C, Oto M, Holmes L, Rogers KJ, King MM,
Donohoe M, Kumar SJ.
Congenital vertical talus in multiple pterygium syndrome. J Pediatr Orthop. 2011 Jul-Aug;31(5):564-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21654467  
Liao JC, Chen WJ, Chen LH, Lai PL, Keorochana G. Low-intensity pulsed ultrasound enhances healing of laminectomy
chip bone grafts on spinal fusion: a model of posterolateral intertransverse fusion in rabbits.
J Trauma. 2011 Apr;70(4):863-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21610392  
Lee KB, Murray SS, Taghavi CE, Song KJ, Brochmann EJ, Johnson JS, Keorochana G, Liao JC, Wang JC. Bone morphogenetic protein-binding peptide reduces the inflammatory response to recombinant human
bone morphogenetic protein-2 and recombinant human bone morphogenetic protein-7 in a rodent model of soft-tissue inflammation.
Spine J. 2011 Jun;11(6):568-76. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729805  
Woratanarat P, Angsanuntsukh C, Rattanasiri S, Attia J, Woratanarat T, Thakkinstian A. Meta-Analysis of Pinning in Supracondylar Fracture of the Humerus in Children. J Orthop Trauma. 2012 Jan;26(1):48-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21909033  
Tawonsawatruk T, Changthong T, Pingsuthiwong S, Trachoo O, Sura T, Wajanavisit W. A genetic association study between Growth Differentiation Factor 5 (GDF 5) polymorphism and knee osteoarthritis in Thai population. J Orthop Surg Res. 2011 Sep 21;6:47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21936909  
Jaovisidha S, Traiporndeeprasert P, Chitrapazt N, Thakkinstian A, Nartthanarung A, Subhadrabandhu T, Siriwongpairat P. Dynamic contrasted MR imaging in differentiation of recurrent malignant soft tissue tumor from posttreatment changes. J Med Assoc Thai. 2011 Sep;94(9):1127-33. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21970204  
Keorochana G, Laohacharoensombat W, Wajanavisit W, Chanplakorn P, Woratanarat P, Chatchaipun P. Functional outcome after decompression and instrumented
arthrodesis in degenerative lumbar spinal stenosis: factors influencing
unsuccessful outcome change.
J Med Assoc Thai. 2011 Dec;94(12):1487-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22295737
 
 
Chanplakorn P, Chanplakorn N, Kraiwattanapong C, Wajanavisit W,
Laohacharoensombat W.
Treatment of acute tuberculous spondylitis by the spinal
shortening osteotomy: a technical notes and case illustrations.
Asian Spine J. 2011 Dec;5(4):237-44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22164318  
Nakhon Asdamongkol, Siriorn P. Watcharananan, Pongsthorn Chanplakorn, Piriyaporn Chongtrakool,
Thitiporn Suwatanapongched, Suphaneewan Jaovisidha.
Vertebral Osteomyelitis due to Aspergillus fumigatus J Infect Dis Antimicrob Agents. 2011; 28(3):197-202.    

กลับไปหน้าหลัก

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599