ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "Pain Management during parturition (CME)"