ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "Health care policy in OB/GYN (CME)"