ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "การแปลผล cord blood gas และ การดูแล รักษา และป้องกันทารกคลอด ก่อนกำหนดเกิดภาวะ Sepsis"