เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาเวชระเบียน มหิดล ชั้นปีที่ 4 มอบของที่ระลึกให้กับงานเวชระเบียน หลังจากจบการฝึกปฏิบัติงาน

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ  ห้องประชุม ชั้น 6 และงานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และ 6 มีนาคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

งานเวชระเบียนระเบียนได้จัดอบรมโครงการทำงานอย่างไรให้มีความสุข เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และงานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และงานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์