เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และงานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาเวชระเบียน มหิดล ชั้นปีที่ 4 มอบของที่ระลึกให้กับงานเวชระเบียน หลังจากจบการฝึกปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ  ห้องประชุม ชั้น 6 และงานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และ 6 มีนาคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.