นิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3

 

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 งานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น