แผนที่เวชระเบียน

 

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

รูปภาพศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

 

>> แผนที่ภายนอก : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

>> แผนที่ภายใน : ศูนย์การแพทย์สิริกิต์

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
#