You are here

แผนที่เวชระเบียน

 

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

รูปภาพศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

 

>> แผนที่ภายนอก : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

>> แผนที่ภายใน : ศูนย์การแพทย์สิริกิต์

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
#

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.