แผนที่ภายในอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 1

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 2

 

   
   
   

 

 

   

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 3

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 4

 

 

   
   
   

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 5

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 6

 

 

   
   
   

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 7

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 8

 

 

     
   
   

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 9