You are here

แผนที่ภายในอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 1

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 2

 

   
   
   

 

 

   

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 3

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 4

 

 

   
   
   

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 5

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 6

 

 

   
   
   

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 7

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 8

 

 

     
   
   

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 9

     

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211