You are here

ติดต่อเรา

 

 • หน่วยลงทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238  

 - วันจันทร์ - ศุกร์  : 06.00 - 21.00 น.

 - วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 07.00 - 21.00 น.

 • หน่วยลงทะเบียน อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 1 โทร 02-201-1724

ทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า

 - ให้ติดต่อที่หน่วยลงทะเบียนฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • หน่วยลงทะเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015

 - วันจันทร์ - ศุกร์  : 06.00 - 20.00 น.

 - วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น.

 • โครงการเบิกจ่ายตรง โทร 02-201-1120

#

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
#

  ติดต่องานเวชระเบียน

 • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
  - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
 • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
  - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.