นิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 4

 

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 งานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น