You are here

งานเวชระเบียน ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันโรคทรวงอก

 
 

งานเวชระเบียน ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันโรคทรวงอก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยมีคุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน เป็นวิทยากรบรรยายและนำเข้าศึกษาดูงานเวชระเบียนในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.