อบรมเชิงปฏิบัติการ สู่ความเป็นเลิศ RCA for Sustain ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ 

 
ดนตรีกับเวชระเบียน

ดนตรีชิวๆ กับเวชระเบียน วันสงกรานต์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์... 

 
The Star Rama Web site 2014 : We care patients

จัดกิจกรรม "ติดตามความก้าวหน้า การปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ส่วนบริการผู้ป่วย" ...

 
บุคลากรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

สุขภาพดีไปอีกขั้นกับบุคลากรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย งานเวชระเบียน ...

 
พัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้านเวชระเบียน รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมบุคลากรพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้านเวชระเบียน รุ่นที่ 3

 
พัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้านเวชระเบียน รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมบุคลากรพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้านเวชระเบียน รุ่นที่ 2 

 
คนรักษ์หมากรุกไทย

การแข่งขันหมากรุกไทยในศึก "ใครจะโค่นเซียน"

 
พัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้านเวชระเบียน รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมบุคลากรมีกำหนดจัด 6 วัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น

 
การซ้อมใหญ่แผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่

ด้วยทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะดำเนินการซ้อมใหญ่ แผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ 11 ก.ย. 56 เวลา 10.00-13.30 น.

 
ดนตรีกับเวชระเบียน

วันครบรอบการเปิดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในการนี้จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายใต้การ "ก้าวสู่ปีที่ 3 ผู้ป่วยทุกคนคือครอบครัวของเรา"

 
กิจกรรม 5 ส.

หน่วยลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการอบรมเรื่อง "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสู่ระบบ EMR"

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๘