บุคลากรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

งานเวชระเบียนได้ส่งผลงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี 7 ครั้งที่ 3 และมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บุคคลต้นแบบด้านสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 2 ท่าน

(ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากเจ้าของรูปภาพ เรียบร้อยแล้ว)

 

 

20/09/2557
 
 
 
 
 
 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพ