ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน สัมภาษณ์วันที่ 4 ตุลาคม

 
resident fellow oncology ramathibodi 2564

แบ่งหลักสูตรเป็น 2 หลักสูตร กำหนดปิดรับสมัคร 11 สิงหาคม 2564

 

รับสมัครถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สัมภาษณ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โทรศัพท์ 02-2...

 
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายไต (Certificate Program in Transplant Nephrology) หลักสูตร 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายไต (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 2 อัตรา

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคไต 2564

รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จำนวน 6 อัตรา

 

สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 
Fellow เวชบำบัดวิกฤติ 2564

ติดต่อ : โทรศัพท์ 081-307-4005, 02-201-0107 (คุณชุติกานต์ ทองสมมาตร) E-mail ...

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 โทรศัพท์ 02-201-1628

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2564 โทรศัพท์ 02-201-2426

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหาายใจ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง รับสมัครเเพทย์ประจำบ้าน เเละเเพทย์ผู้ช่วยอาจารย์