ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advance practice in critical care medicine: from integrated knowledge to integrated care

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.acmrrama.com

Lecture - วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

Workshop - วันที่ 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

งานบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

โทร. 02-201-2193, 02-201-1542 โทรสาร. 02-201-2607 คุณรจนา บุญเลิศกุล