ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2568 

...
 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-1671 , 02-201-1672 ในวันและเว...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ประจำปีการศ...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปีการศึกษา 2568...

 

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 พิธีเปิดห้องประชุมรจิต บุรี พิธีเปิดห้องชาญ-พะเยีย หิมะทองคำ และกิจกรรมส...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2568

รับสมัคร...

 

วันเสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566 on-site meeting ณ ห้องประชุม ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ...

 

วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ River Kwai village resort and onsen จังหวัดกาญจนบุรี ธีม...

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2566 กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

 

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ Lacol Khaoyai Hotel จังหวัดนครราชสีมา ธีม into the wood...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2567 สัมภาษณ์วัน...

 

หัวข้อ The Endless Evolution of Medicine วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบ...