วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 พิธีเปิดห้องประชุมรจิต บุรี พิธีเปิดห้องชาญ-พะเยีย หิมะทองคำ และกิจกรรมส...

 

วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ River Kwai village resort and onsen จังหวัดกาญจนบุรี ธีม...

 

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ Lacol Khaoyai Hotel จังหวัดนครราชสีมา ธีม into the wood...

 

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ รับพรจากอาจารย์อาวุโส

 

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี Theme Characters

 

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ธีมฮาว๊าย ฮาวาย

 
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ที่ จ.ชลบุรี
 
Farewell Party
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทุกคนที่สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาตร์ปีท...