ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

Medicine Rally 2558

งาน medicine rally วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ที่ จ.ชลบุรี

งาน medicine rally วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ที่ จ.กาญจนบุรี