ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2566 สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม CVMC อาคารสิริกิติ์...

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง สัมภาษณ์เดือนสิงหาคม 2566...

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-1...

 

งานประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวข้อ The Endless Evolution of Medicine...

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศึกษา 2567

Nephrology Fellowship จำนวน 6 ตำแหน่ง สอบถามเพิ่มเติม 02-201-1116, 02-201-1400 นางสาวกนกพร สุจิรชาโต

 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพรเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
1st Ramathibodi Plasmapheresis Course

On Friday 24th March 2023 at 910BC Room, 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of N...

 

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิ...

 

Lecture & Workshop วันที่ 29-31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2566 

 

เรื่อง "Learning Opportunities from Clinical Practice" วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องชาเทรียม แกรนด...

Pages