ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ตำราอายุรศาสตร์

Practical Dermatology

ฝ้าและการรักษา Melasma

Injectable filler omplication

Cosmetic Dermatology and laser

 

โรคด่างขาว (หมด)

10+ โรคผิวหนังต้องรู้ (หมด)

A to Z dermatology (หมด)

 

 
Genomics and Targeted Therapy of  Breast Cancers 2021 New (Free, Full text)