สาขาวิชาประสาทวิทยา (Neurology)

 

สาขาวิชาประสาทวิทยา

  • สำนักงาน ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานอาจารย์แพทย์
  • ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2512

หากต้องการนัดหมายตรวจ เลื่อนนัดแผนกอายุรกรรมประสาทวิทยา

โทรศัพท์ 02-200-4022, 02-200-3998, 02-200-3987, 02-200-3953-54