ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

สาขาวิชาประสาทวิทยา (Neurology)

 

สาขาวิชาประสาทวิทยา

  • สำนักงาน ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานอาจารย์แพทย์
  • โทรศัพท์ 0-2201-1386 โทรสาร 0-2201-1386
  • ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2512

หากต้องการนัดหมายตรวจ เลื่อนนัดแผนกอายุรกรรมประสาทวิทยา

โทรศัพท์ 02-200-4022, 02-200-3998, 02-200-3987, 02-200-3953-54