ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurology)

 

สาขาวิชาประสาทวิทยา

  • สำนักงาน ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานอาจารย์แพทย์
  • โทรศัพท์ 0-2201-1386, 0-2201-1540 โทรสาร 0-2201-1386
  • ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2512