ยินดีต้อนรับแพทย์ประจำบ้านใหม่

ยินดีต้อนรับแพทย์ประจำบ้านทุกคนเป็นครอบครัวอายุรศาสตร์รามาธิบดี