วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี Theme Characters

 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพรเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ธีมฮาว๊าย ฮาวาย

 
1st Ramathibodi Plasmapheresis Course

On Friday 24th March 2023 at 910BC Room, 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of N...

 

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิ...

 

Lecture & Workshop วันที่ 29-31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2566 

 

เรื่อง "Learning Opportunities from Clinical Practice" วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องชาเทรียม แกรนด...

 

Information for Potential Interanal Medicine Residency Candidates 2023

 

วันสัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2565 โทรศัพท์ 081-307-4005, 02-201-0107 (คุณชุติกานต์ ทองสมมาตร)