รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง สัมภาษณ์เดือนสิงหาคม 2566...

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-1...

 

งานประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวข้อ The Endless Evolution of Medicine...

 

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ รับพรจากอาจารย์อาวุโส

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศึกษา 2567

Nephrology Fellowship จำนวน 6 ตำแหน่ง สอบถามเพิ่มเติม 02-201-1116, 02-201-1400 นางสาวกนกพร สุจิรชาโต

 

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี Theme Characters

 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพรเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ธีมฮาว๊าย ฮาวาย

 
1st Ramathibodi Plasmapheresis Course

On Friday 24th March 2023 at 910BC Room, 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of N...

 

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิ...