รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครแพทย์ที่จบสาขาดังต่อไปนี้

  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • อายุรศาสตร์ระบบการหายใจฯ
  • อายุรศาสตร์หัวใจ
  • ศัลยศาสตร์
  • วิสัญญีวิทยา
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวชุติกานต์ ทองสมมาตร โทร. 02-201-0107 และ 081-307-4005 ในเวลาราชการ อีเมล chutikarnsom@gmail.com

วันสัมภาษณ์ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566