รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2566 กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อ : โทร 02-201-1790 (นางสาวณิชรันดร์ชา วรโยธา)

E-mail : nitruncha.wor@gmail.com