ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

The 7th ID Rama Symposium 2023 "Ways to simplify a complex problem in ID"

ลิงก์เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/yDzEfRXG9BT3Vzwx6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 02-201-2261 และ 091-554-1416 คุณสุธัญญาพัฒน์ มาลีหวล

โทรสาร. 02-201-2232 อีเมล idramasymposium@gmail.com