กรุณายืมก่อนห้องสมุดปิด 15 นาที

 

ถ้าต้องการยืมหนังสือแต่ลืมนำบัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวบุคลากรมา จะใช้บัตรประชาชนยืมหนังสือได้หรือไม่...

 

ห้องสมุดให้บริการยืมเฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน

 

สามารถใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

 

ขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ใช้บริการ

 

ขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ใช้บริการ