ยืมหนังสือ ได้กี่เล่ม กี่วัน

อาจารย์/บุคลากร
ยืมได้ 20 เล่ม 20 วัน

แพทย์ประจำบ้าน/นศพ.ปี 4-6/นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ยืมได้ 15 เล่ม 15 วัน

นศพ.ปี 1-3/นักศึกษาพยาบาล/นักศึกษาปริญญาตรี/นักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ
ยืมได้ 10 เล่ม 10 วัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------