รับคืนเฉพาะหนังสือรามาธิบดีเท่านั้น

หนังสือต่างคณะฯ รบกวนติดต่อเคาน์เตอร์บริการ

 

เวลาทำการช่วง COVID-19

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.