หากลืมบัตร ใช้บัตรประชาชนยืมหนังสือได้หรือไม่

ไม่อนุญาตให้ยืม
เนื่องจากต้องใช้บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวบุคลากรแสดงตัวตนในการใช้สิทธิ์ในการยืม
และสแกนบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------