วารสารยืมได้หรือไม่ และยืมได้กี่วัน

ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมวารสาร ผู้ใช้บริการสามารถใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------