สามารถยืมหนังสือได้ถึงกี่โมง

สามารถยืมหนังสือตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ
กรุณายืมก่อนห้องสมุดปิด 15 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------