ชี้แจงสร้างความเข้าใจในข้อปฏิบัติสำคัญในการเบิกพัสดุรอบใหม่

 
ชี้แจงข้อปฏิบัติสำคัญในการเบิกพัสดุรอบใหม่ให้ จนท.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ตามที่คณะฯ มีการปรับ รอบ/ระบบ เบิกจ่ายวัสดุ ใหม่ RIMO version 2024 นั้น : เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมคลังพัสดุ (งานบริหารพัสดุ) ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในข้อปฏิบัติสำคัญในการเบิกพัสดุรอบใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัสดุ ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ ร่วมเป็นประธานในการประชุมชี้แจง พร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรของสถาบันฯ ปฏิบัติตามแนวทางระบบใหม่ดังกล่าวเพื่อจะได้มีวัสดุใช้งานสำหรับสนับสนุนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์