นิตยสารทุกฉบับ
รวมนิตยสาร
บทความประจำ
เลือกดูบทความจากทุกเล่ม
ค้นหาบทความ
ค้นหาจากหัวข้อ

You are here

ปุญญบาล

Volume: 
ฉบับที่ 43 เดือนมกราคม 2565
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปุญญบาล

ระลอกกระฉอกกระเซ็น กระเด็นระทึกระรื่น
          ละลิบละขัดละขืน ใต้ผืนละหานน้ำหน
   
          ระยิบระยับละลิ่ว ระริ้วปริฝอยปรอยฝน
          ระเริงระบำสายชล ละวลโขดหินระรินไหล
   
          ระทดระท้อถดถอย คิดด้อยเกิดปัญหาไม่ไหว
          ระลึกรำพึงในใจ กระวนกระวายก่อนกาล
   
          คิดบวกย่อมบวกเสมอ เพื่อเธอและฉันร่วมสาน
          ระย่นระย่อเสียงาน สมานฉันท์ผูกมิตรไมตรี

ภาพประกอบ :  น้ำตกปุญญบาล อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 43