ดอกไม้กับตะวัน

Volume: 
ฉบับที่ 51 เดือนมกราคม 2567
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดอกไม้กับตะวัน        ดั่งของขวัญกลางดวงใจ
กลีบขาวพราวนวลใย        ช่างสวยงามเกินคาดฝัน

ดอกไม้ไร้สกุล            ชื่อไม่คุ้นไม่สำคัญ
เบ่งบานงามทุกวัน            แทนความรักทุกเวลา

กาพย์ยานี ๑๑
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ประพันธ์

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 51