นาทีของชีวิต

Volume: 
ฉบับที่ 52 เดือนเมษายน 2567
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   ทุกนาทีของชีวิต              ทุกข์สุขลิขิตมาแต่ไหน

หัวเราะร่ำไห้ระคนไป           เริ่มต้นแก้ไขคลายปม

         รับเข้ามาแล้วปรุงแต่ง    เหตุแห่งความคิดจิตบ่ม

หมั่นพิจารณาอารมณ์       สั่งสมคุณงามความดี

ทุกนาทีของชีวิต            ทุกข์สุขลิขิต-ทุกที่

นิ่งสงบทบทวนให้ดี                เหตุเป็นเช่นนี้เพราะ ตน

                                                            รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ประพันธ์

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 52