ป่วยเป็นมะเร็งบริจาคร่างกายไม่ได้จริงหรือ?

Volume: 
ฉบับที่ 52 เดือนเมษายน 2567
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
อ. ดร.เบญริตา จิตอารี อาจารย์สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • โดยปกติเกณฑ์การรับร่างผู้บริจาคร่างกาย จะมีขั้นตอนในการตรวจร่างกายและตรวจโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรค HIV  โรคตับอักเสบ และโรควัณโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคสู่อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน เกณฑ์ต่อมา คือเรื่องของคดีความอันเกิดจากการเสียชีวิต เช่น เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียอวัยวะของร่างกายไป และเสียชีวิตอันมีคดีความตามมาในภายหลัง หากเข้าเกณฑ์นี้จะทำการปฏิเสธการรับร่างบริจาคในทันที ฉะนั้น หากมีการสูญเสียร่างกายไปหรือมีคดีความติดตัวมา จะไม่สามารถบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ 
  • ส่วนกรณีที่ผู้บริจาคร่างกายเป็นโรคมะเร็ง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สามารถรับร่างฯ ที่เป็นโรคมะเร็งได้ แต่จะพิจารณาว่าไม่ใช่มะเร็งในระยะลุกลามที่ทำให้สูญเสียอวัยวะต่าง ๆ มากเกินไป มีการลุกลามอวัยวะบางส่วนได้ เนื่องจากอวัยวะส่วนอื่น ๆ ยังสามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ 
  • ส่วนกรณีที่ผู้บริจาคร่างกายเคยบริจาคดวงตาไว้ จะสามารถบริจาคร่างกายได้หรือไม่ อันนี้สามารถทำได้ โดยทั่วไปแล้วจะให้ทางหน่วยงานที่ผู้บริจาคร่างกายได้บริจาคดวงตาไว้ มารับดวงตาไปก่อน แล้วจึงนำร่างมาไว้ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ต่อไป แม้ว่าดวงตาไม่อยู่แล้ว แต่ก็ยังสามารถใช้งานส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเพื่อการเรียนการสอนได้

หากมีความประสงค์ที่จะบริจาคร่างกาย สามารถติดต่อมาได้ที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อาคารกายวิภาคทางคลินิก หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Fanpage กายวิภาคศาสตร์คลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ หรือโทร 0-2839-6572, 0-2839-6673 (ในเวลาราชการ)
 

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 52