ชีวิตดั่งสวนสวยงาม

Volume: 
ฉบับที่ 50 เดือนตุลาคม 2566
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีวิตดั่งสวนสวยงาม

มีสวนหญ้าเขียวขจี เหมือนมีแก้วแหวนเงินทอง เก็บออมไว้ในลิ้นชัก

ได้หยิบจับออกมานับคราใด หัวใจช่างแสนสุข

 

จะเอาออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ จะมอบเป็นมรดกแก่ลูกหลาน แบ่งปันญาติมิตร

หรือบริจาคเพื่อคนที่จำเป็น ย่อมดียิ่งนัก ก่อเกิดกุศลผลบุญทั้งนั้น

 

ต้นไม้ในสวน ไม้ใหญ่ไม้เล็ก ไม้ใบไม้ดอก พร้อมไม้พุ่ม ล้วนมีทรวดทรงงดงามตามที่เราตบแต่ง

สวนต้นไม้ดูดีแบบนี้ ประดุจเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับ ที่ถูกจัดวางไว้ให้เป็นระเบียบ

หมั่นตัดตบแต่งกิ่งก้านใบออกไปเสียบ้าง ยิ่งสวยงามร่มเย็น เหมือนบริจาคเสื้อผ้าจนเหลือน้อยชิ้น

แต่ถูกใจได้หยิบใช้แทบทุกวัน

 

ภารกิจ ความกังวล อุปสรรคปัญหาที่พบเจอในวันทำงาน คือ ธรรมจัดสรร

หมายถึงการงานที่เราทำแล้วมีความสุข ติดขัดเล็กน้อยรอให้แก้ไข เพื่อเพิ่มพูนสร้างเสริมประสบการณ์นั่นเอง

 

เปรียบเป็น ดินในสวน ก็ย่อมได้  เมื่อสัมผัสเข้าที่เท้า สากเท้าบ้าง แค่ล้างออกก็หาย

 

ความเหนื่อยล้าท้อถอยที่เกิดขึ้น เหมือนเดินชมสวนแล้วนั่งลงบนเก้าอี้เก่าคร่ำคร่า

เก้าอี้ตัวนั้นที่แสนจะนั่งสบายในสวน นั่งพักสักเดี๋ยวเถิด พักจนใจสบาย ผ่อนคลายแล้วค่อยไปต่อ

 

แสงแดดจากดวงอาทิตย์ ท่านเมตตาเผื่อแผ่แก่สวนทุก ๆ เช้า

แสงจันทร์นวลผ่อง สาดทอแสงผ่านท้องฟ้าลงมาแบบเกรงอกเกรงใจยามค่ำคืน

เกิดไออุ่นนุ่มนวลละมุนหัวใจบ้างไหม

 

ทุกคน ล้วนมีสวนสวยงามอยู่ในใจ

 

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 50