ฝึกกล้ามเนื้อรักษา-ชะลอกระดูกพรุน

Volume: 
ฉบับที่ 50 เดือนตุลาคม 2566
Column: 
Rama Exercise
Writer Name: 
นัฐกาญจน์ ศิริปรีชาชัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่าที่ 1 “Farmers Walk” 

💪 เลือกถือน้ำหนักที่สามารถถือได้นานประมาณ 5 นาที

💪 ถือน้ำหนักแขนตรงข้างลำตัวทั้ง 2 ข้าง

💪 ยืดอกและแขม่วท้องตลอดเวลาที่ทำท่านี้

💪 พยายามเดินให้ตรงที่สุด ไม่โยกหรือเอนตัวไปตาม  น้ำหนักขณะเดิน

💪 ทำต่อเนื่อง ครั้งละ 1 นาที แนะนำให้ทำอย่างน้อย 5 ครั้ง

ท่าที่ 2 “Dynamic Squat”

💪 ยืนแยกขาให้กว้างเท่าความกว้างสะโพก

💪 ดันก้นไปด้านหลัง พับตัวลงด้านหน้าเล็กน้อย

💪 หายใจเข้า ย่อขาลงประมาณตั้งฉากกับพื้น

💪 หายใจออก ดันแรงจากเท้าลุกยืนขึ้นตรง

💪 ครั้งต่อไป ก้าวขา 1 ข้างให้กว้างออกมากกว่าสะโพก  และย่อขาลงตั้งฉากกับพื้น

💪 ลุกขึ้นยืน ชิดขาแคบเท่าความกว้างสะโพก

💪 ทำสลับทั้งซ้ายและขวา แนะนำ 8 - 16 ครั้งต่อรอบ

ท่าที่ 3 “Wall Squat” 

💪 ยืนหลังและสะโพกชิดติดกำแพง หายใจตลอดเวลา<

💪 ก้าวเท้าทั้ง 2 ข้าง ไปด้านหน้ามากพอที่จะย่อขา โดยเข่าไม่เกินปลายเท้า

💪 ย่อขาลงในระดับที่เกร็งค้างไหว 20 - 90 วินาที<

💪 แนะนำให้ย่อขาลงไม่เกินมุมตั้งฉากกับพื้น

ท่าที่ 4 “Wall Push Up” 

💪 ยืนมือดันกำแพง ระดับหน้าอก กว้างประมาณความกว้างหัวไหล่ แขนเหยียดตรง

💪 ถอยเท้าไปด้านหลัง ประมาณ 1 ก้าวพอให้ตัวเอนตรงได้และวางเท้า กว้างเท่าสะโพก

💪 หายใจเข้า แขม่วท้อง งอศอกให้ตัวเอนลงหากำแพง กดศอกลงเล็กน้อยระดับหน้าอก

💪 หายใจออก ดันกำแพงแขนเหยียดตรง

💪 แนะนำ 6 - 12 ครั้งต่อรอบ

💪 เพิ่มความยากโดย ชิดขาแคบกว่าสะโพกและยืนแค่ปลายเท้า

ท่าที่ 5 “Mountain Climber” 

💪 วางมือเท่าความกว้างไหล่ทั้ง 2 ข้าง และตรงกับหัวไหล่

💪 เหยียดขาตรงไปด้านหลังทั้ง 2 ข้าง วางปลายเท้ากว้างประมาณสะโพก

💪 ยกตัวเกร็งค้างไว้ ขนานพื้น ไม่แอ่นหลังและสะบัก

💪 ดึงขา 1 ข้างเข้าหาตัว สลับซ้ายขวา

💪 แนะนำให้ทำต่อเนื่อง 20 - 60 วินาที

 

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 50