คนท้องก็ออกกำลังกายได้

Volume: 
ฉบับที่ 51 เดือนมกราคม 2567
Column: 
Rama Exercise
Writer Name: 
รัฐภัทร์ สิทธิหล่อ นักสุขศึกษา งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่าที่ 1 Side tap
จำนวน 5 เซต เซตละ 3 – 5 นาที พักระหว่างเซต 2 นาที

    • ท่าเตรียม ยืนขาชิด มือวางไว้ที่เอวหรือระดับเหนือสะโพก
    • ท่าออกกำลังกาย แตะขาที่พื้นออกไปด้านข้างกว้างประมาณช่วงไหล่ 
        แล้วกลับมาชิดตรงกลางแล้วสลับ
    • การหายใจ หายใจเข้าขณะยืนขาชิดและหายใจออกขณะแตะขาที่พื้นด้านข้าง

ท่าที่ 2 Knee up
จำนวน 5 เซต เซตละ 3 – 5 นาที พักระหว่างเซต 2 นาที

    • ท่าเตรียม ยืนกางขา กว้างระดับหัวไหล่ มือวางไว้ที่เอวหรือระดับเหนือสะโพก
    • ท่าออกกำลังกาย ยืนยกเข่าให้สูงระดับสะโพก แล้วกลับมาชิดตรงกลางสลับไปมาทั้งสองข้าง
    • การหายใจ หายใจเข้าขณะยืนขาชิดและหายใจออกขณะแตะขาที่พื้นด้านข้าง
 

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 51