ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ จัดงานมหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมชีวการแพทย์

Volume: 
ฉบับที่ 51 เดือนมกราคม 2567
Column: 
Rama Update
Writer Name: 
เรื่อง : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ : กุสุมา ภักดี

สุดยิ่งใหญ่ !! กับงานมหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล วิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการบริการสุขภาพและการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ (Pre-Congress RIAC Ramathibodi Innovations Forum 2023) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ AI VR XR Metaverse สื่อการสอนทางการแพทย์ Nanotechnology Biomedical Engineering เซ็นเซอร์ หุ่นยนต์ โลจิสติกส์ แอปพลิเคชันและผลิตภัณฑ์วิศวกรรมชีวภาพ อีกทั้งจัดเต็มกับนวัตกรรมจากบุคลากรและนักศึกษารามาธิบดี และยังมีการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์จากผลงานของบุคลากรจากสายงานต่าง ๆ 

โดยทีมชนะเลิศประเภทแนวคิดนวัตกรรม (Idea Pitching) ได้แก่ โครงการ “สายระบายท่อไตชนิดละลายได้” จากภาควิชาศัลยศาสตร์ ส่วนรางวัลประเภทต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Pitching) ทีมชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ “เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติจากถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบทำด้วยมือ” จากภาควิชาอายุรศาสตร์ 

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ ต่อไปในโอกาสนี้ กองบรรณาธิการขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันและทีมที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยอีกครั้ง 

 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 51