ป่วยเบาหวาน “ห้ามบริจาคเลือด” จริงหรือ?

Volume: 
ฉบับที่ 43 เดือนมกราคม 2565
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นความเชื่อที่ "ไม่จริง"

       หลาย ๆ คนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าใจผิดว่า ถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้ว ผู้ที่ได้รับเลือดที่เราบริจาคไปจะกลายเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งความจริงแล้ว โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่ติดต่อกันทางเลือด 
        หากคุณเป็นโรคเบาหวานแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้าไม่เกิน 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้ แต่สำหรับผู้ที่น้ำตาลในเลือดสูงมาก ยังควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี ก็ยังไม่แนะนำให้บริจาคเลือด

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 43