ปุญญบาล

Volume: 
ฉบับที่ 43 เดือนมกราคม 2565
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปุญญบาล

ระลอกกระฉอกกระเซ็น กระเด็นระทึกระรื่น
          ละลิบละขัดละขืน ใต้ผืนละหานน้ำหน
   
          ระยิบระยับละลิ่ว ระริ้วปริฝอยปรอยฝน
          ระเริงระบำสายชล ละวลโขดหินระรินไหล
   
          ระทดระท้อถดถอย คิดด้อยเกิดปัญหาไม่ไหว
          ระลึกรำพึงในใจ กระวนกระวายก่อนกาล
   
          คิดบวกย่อมบวกเสมอ เพื่อเธอและฉันร่วมสาน
          ระย่นระย่อเสียงาน สมานฉันท์ผูกมิตรไมตรี

ภาพประกอบ :  น้ำตกปุญญบาล อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ