เด็กเอ๋ยเด็กดี

Volume: 
ฉบับที่ 49 เดือนกรกฎาคม 2566
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็กเอ๋ยเด็กดี

... เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา
แหล่งเรียนรู้มากมีล้วนวิชา
เสาะสรรหาค้นคว้าไว้กับตัว
... เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
ความรู้ไม่ด้อยเร่งศึกษา
เรียนรู้ถ้วนทั่วจากตำรา
อย่าลืมหาความรู้ไว้กับใจ

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 49